دانلود قواعد عمومی قراردادها دکتر کاتوزیان

 دانلود رایگان کتاب قانون . جزوه , تست و فایل های صوتی در کانال حقوق  تلگرام گروه (   شامل دروس  مدنی ، جزا ، تجارت . دادرسی مدنی و کیفری ، اصول و متون فقه ، ثبت . حسبی  و ... نموداری . چکیده . بسته . پکیج تضمینی و آموزشی  تلخیص ۱ و ۲ دکتر شهبازی قربانی و ...) ویژه آزمون وکالت ، قضاوت و ، ارشد و مشاوران حقوقی سال 98

pdf

@weblaw  تلگرام
 

 دریافت جزوه ، تست و فایل صوتی حقوقی با ارسال عدد 1 را در تلگرام یا واتساپ

 

ارسال پیام در تلگرام

weblaw@

ارسال پیام در واتساپ

عضویت در کانال تلگرام

@weblawfile

آمادگی برای وکالت ۹۸ مشاوران حقوقی ۹۸ قضاوت ۹۸

حقوق مدنی‌: قواعد عمومی قراردادها/ ناصر کاتوزیان‌.سرشناسه

عنوان قراردادی                ایران . قوانین و احکام

عنوان و نام پدیدآور      حقوق مدنی‌: قواعد عمومی قراردادها/ ناصر کاتوزیان‌.

مشخصات نشر                   تهران‌: شرکت سهامی انتشار: شرکت بهمن برنا، 1374

کتابهایی با موضوع های مشابه

حقوق مدنی – ایران  • قراردادها – قوانین و مقررات – ایران

مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران با تجدید نظر و اضافات ~ناصر کاتوزیان

دوره مقدماتی حقوق مدنی: اموال و مالکیت ~ناصر کاتوزیان

دوره مقدماتی حقوق مدنی – جلد دوم: قواعد عمومی قراردادها ~سیدحسین صفایی

مسئولیت مدنی (الزامات خارج از قرارداد): تجدید نظر و اضافات ~سیدحسین صفایی

دوره مقدماتی حقوق مدنی: وقایع حقوقی: مسوولیت مدنی ~ناصر کاتوزیان

قواعد عمومی قراردادها pdf

 

دانلود قواعد عمومی قراردادها دکتر کاتوزیان جلد 1

 

قواعد عمومی قراردادها صفایی pdf

 

قواعد عمومی قراردادها دکتر کاتوزیان جلد 4

 

قواعد عمومی قراردادها کاتوزیان چند جلد است

 

قواعد عمومی قراردادها کاتوزیان جلد ۱

 

مواد قواعد عمومی قراردادها

قواعد عمومی قراردادها دکتر کاتوزیان جلد 1

 

دانلود قواعد عمومی قراردادها دکتر کاتوزیان جلد 1

 

جزوه قواعد عمومی قراردادها دکتر کاتوزیان

 

قواعد عمومی قراردادها دکتر صفایی جلد اول

 

قواعد عمومی قراردادها جلد 4

 

قواعد عمومی قراردادها کاتوزیان چند جلد است

 

قواعد عمومی قراردادها دکتر کاتوزیان جلد 4

دانلود رایگان کتاب قواعد عمومی قراردادها دکتر صفایی

 

قواعد عمومی قراردادها دکتر صفایی pdf

 

کتاب قواعد عمومی قراردادها دکتر کاتوزیان pdf

 

قواعد عمومی قراردادها صفایی pdf

 

قواعد عمومی قراردادها کاتوزیان چند جلد است

 

قواعد عمومی قراردادها جلد 4

 

قواعد عمومی قراردادها کاتوزیان جلد ۱

 

قواعد عمومی قراردادها دکتر کاتوزیان جلد 4

کتاب قواعد عمومی قراردادها جلد اول دکتر صفایی

قواعد عمومی قراردادها دکتر صفایی pdf

یادداشت      ص‌. ع‌. به انگلیسی‌: Nasser Katouzian. Iranian civil law: general principles of contracts, a comparative study.

یادداشت      ج‌. 2 (چاپ سوم‌: 1371).

یادداشت      ج.3(چاپ دوم: 1376).

یادداشت      ج‌. 4 (چاپ دوم‌: 1376).

یادداشت      ج.1 (چاپ چهارم: 1376).

یادداشت      کتابنامه‌.

مندرجات     ج‌. 1. مفهوم عقد – انعقاد و اعتبار قرارداد “تراضی‌”

موضوع          قانون مدنی — ایران

موضوع          قراردادها

رده بندی کنگره                KMH500/ک‌2ح‌77 1374

رده بندی دیویی                346/55

شماره کتابشناسی ملی   م‌78-5588

عنوان و نام پدیدآور      حقوق مدنی‌: قواعد عمومی قراردادها/ ناصر کاتوزیان‌.

مشخصات نشر                   تهران‌: انتشار، 1378.

مشخصات ظاهری              5ج.

یادداشت      ص‌. ع‌. به‌انگلیسی‌:Nasser Katouzian. Iranian civil law: general principles of contracts: a comparative study.

یادداشت      ج.2 ( چاپ هفتم: 1385).

یادداشت      ج‌. 3 (چاپ سوم‌: 1380).

یادداشت      ج‌. 4(چاپ سوم‌: 1380).

یادداشت      جلد دوم این کتاب با دو ناشر (انتشار و بهمن برنا) منتشر شده است‌.

یادداشت      فروست جلد دوم: آثار برگزیده حقوقی؛ 10 است.

مندرجات     ج‌. 1. مفهوم عقد، انعقاد و اعتبار قرارداد “تراضی .– ج‌. 2. انعقاد و اعتبار قرارداد، ضمانت اجرای شرایط اساسی معامله‌، نظریه بطلان و عدم نفوذ .– ج‌. 3. آثار قرارداد در رابطه دو طرف و نسبت به اشخاص ثالث .– ج‌. 4. اجرای عقد و عهدشکنی‌، مسئولیت قراردادی .– ج‌. 5. انحلال قرارداد – خیارات‌

عنوان قراردادی                ایران‌. قوانین و احکام‌.

موضوع          حقوق مدنی — ایران‌

موضوع          قراردادها — قوانین و مقررات — ایران‌

رده بندی دیویی                346/55

رده بندی کنگره                KMH500/ک‌2ح‌77 1378

سرشناسه   کاتوزیان‌، ناصر،1306

شماره کتابشناسی ملی   1721978

سرشناسه   کاتوزیان‌، ناصر، 1306 – 1393.

عنوان قراردادی                ایران . قوانین و احکام

عنوان و نام پدیدآور      دوره حقوق مدنی‌: قواعد عمومی قراردادها/ ناصر کاتوزیان‌.

وضعیت ویراست              [ویراست2].

مشخصات نشر                   تهران‌: شرکت سهامی انتشار، 13 –

مشخصات ظاهری              ج.

فروست        آثار برگزیده حقوقی؛ 10.

یادداشت      فهرستنویسی بر اساس جلد پنجم، 1388.

یادداشت      ص‌. ع‌. به انگلیسی‌:Nasser Katouzian. Iranian civil law: general principles of contracts: a comparative study.

یادداشت      ویراست قبلی کتاب حاضر تحت عنوان ” حقوق مدنی‌: قواعد عمومی قراردادها” در سال 1378 منتشر شده است.

یادداشت      ج.1 (چاپ هشتم: 1388).

یادداشت      ج.1 (چاپ یازدهم: 1392)

یادداشت      ج.2 ( چاپ اول: 1388).

یادداشت      ج.2(چاپ سوم : 1392).

یادداشت      ج. 3 (چاپ پنجم: 1387).

یادداشت      ج.4 (چاپ هفتم: 1392).

یادداشت      ج.4 (چاپ هشتم: 1393).

یادداشت      ج.5 (چاپ هفتم: 1392).

یادداشت      ج.5(چاپ هشتم: 1393).

مندرجات     ج. 1. مفهوم، انعقاد و اعتبار قرارداد.- ج.2. انعقاد و اعتبار قرارداد.- ج.3 آثار قرارداد.- ج.4. اجرای قرارداد.- ج. 5. انحلال قرارداد

عنوان دیگر                         حقوق مدنی‌: قواعد عمومی قراردادها.

موضوع          حقوق مدنی — ایران

موضوع          قراردادها

رده بندی کنگره                KMH500/ک‌2ح‌77 1300ی

رده بندی دیویی                346/55

چاپ‌های دیگر کتاب

چاپ 13 – سال 1395 – دوره حقوق مدنی: قواعد عمومی قراردادها: مفهوم، انعقاد و اعتبار قرارداد (جلد 1)

چاپ 11 – سال 1392 – دوره حقوق مدنی: قواعد عمومی قراردادها: مفهوم، انعقاد و اعتبار قرارداد (جلد 1)

چاپ 10 – سال 1391 – دوره حقوق مدنی قواعد عمومی قراردادها: مفهوم، انعقاد و اعتبار قرارداد (جلد 1)

چاپ 9 – سال 1391 – دوره حقوق مدنی قواعد عمومی قراردادها: مفهوم، انعقاد و اعتبار قرارداد (جلد 1)

چاپ 8 – سال 1388 – دوره حقوق مدنی قواعد عمومی قراردادها: مفهوم، انعقاد و اعتبار قرارداد (جلد 1)

چاپ 7 – سال 1385 – حقوق مدنی: قواعد عمومی قراردادها: مفهوم عقد – انعقاد و اعتبار قرارداد “تراضی” (جلد 1)

چاپ 6 – سال 1383 – حقوق مدنی: قواعد عمومی قراردادها: مفهوم عقد – انعقاد و اعتبار قرارداد “تراضی” (جلد 1)

چاپ 5 – سال 1380 – حقوق مدنی: قواعد عمومی قراردادها (جلد 1)

چاپ 5 – سال 1379 – حقوق مدنی: قواعد عمومی قراردادها (جلد 2)

چاپ 4 – سال 1376 – حقوق مدنی: قواعد عمومی قراردادها (جلد 1)

دیگر آثار ناصر کاتوزیان

دوره مقدماتی حقوق مدنی: اموال و مالکیت

ناشر: میزان – چاپ 48 – سال 1397

دوره مقدماتی حقوق مدنی: بیع، اجاره، قرض، جعاله، شرکت، صلح (جلد 1)

ناشر: گنج دانش – چاپ 27 – سال 1397

دوره مقدماتی حقوق مدنی: درسهایی از عقود معین برای دانشجویان دوره کارشناسی: ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله، کفالت، رهن (جلد 2)

ناشر: گنج دانش – چاپ 29 – سال 1397

حقوق مدنی: مشارکتها – صلح

ناشر: گنج دانش – چاپ 11 – سال 1397

قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی

ناشر: میزان – چاپ 55 – سال 1397

مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران با تجدید نظر و اضافات

ناشر: شرکت سهامی انتشار – چاپ 110 – سال 1396

دوره حقوق مدنی:عقود معین: معاملات معوض – عقود تکمیلی – بیع – معاوضه – اجاره – قرض (جلد 1)

ناشر: شرکت سهامی انتشار – چاپ 14 – سال 1396

دوره مقدماتی حقوق مدنی، درسهایی از: شفعه – وصیت – ارث

ناشر: میزان – چاپ 27 – سال 1396

دوره مقدماتی حقوق مدنی: اعمال حقوقی: قرارداد – ایقاع

ناشر: شرکت سهامی انتشار – چاپ 17 – سال 1395

دوره حقوق مدنی قواعد عمومی قراردادها: انحلال قرارداد (جلد 5)

ناشر: شرکت سهامی انتشار – چاپ 10 – سال 1395

دیگر کتاب‌های انتشارات شرکت سهامی انتشار

زندگی و مرگ پهلوانان در شاهنامه

چاپ 11 – سال 1397

دوره حقوق مدنی:عقود معین: معاملات معوض – عقود تکمیلی – بیع – معاوضه – اجاره – قرض (جلد 1)

چاپ 14 – سال 1396

توسعه و تضاد: کوششی در جهت تحلیل انقلاب اسلامی و مسائل اجتماعی ایران

چاپ 11 – سال 1396

مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران با تجدید نظر و اضافات

چاپ 110 – سال 1396

اصول علم تغذیه با تجدیدنظر کامل و اضافات

چاپ 12 – سال 1396

خدا و انسان در قرآن: معنیشناسی جهانبینی قرآنی

چاپ 11 – سال 1396

دوره حقوق مدنی: قواعد عمومی قراردادها: اجرای قرارداد (جلد 4)

چاپ 10 – سال 1395

مهندسی روشنایی

چاپ 28 – سال 1395

دوره حقوق مدنی: قواعد عمومی قراردادها: آثار قرارداد (جلد 3)

مؤلف: ناصر کاتوزیان – چاپ 10 – سال 1395

کتاب‌هایی با موضوع مشابه

قانون چک، سفته، برات: قانون جدید صدور چک مصوب 1382/6/2 با آخرین اصلاحیه‌ها و الحاقات

ناشر: دیدار – مؤلف: جهانگیر منصور – چاپ 55 – سال 1397

قوانین و مقررات ثبتی: ثبت اسناد و املاک – ثبت احوال – ثبت شرکتها – ثبت اختراعات – طرح‌های صنعتی و علائم تجاری – دفاتر اسناد رسمی: همراه با آراء …

ناشر: دیدار – مؤلف: جهانگیر منصور – چاپ 44 – سال 1397

قوانین و مقررات مربوط به خانواده: زن در قانون اساسی – حقوق ملت در قانون اساسی – اشخاص در قانون مدنی – ازدواج و طلاق – خانواده – زنان و کودکان – وصیت.

ناشر: دوران – مؤلف: جهانگیر منصور – چاپ 34 – سال 1397

دوره مقدماتی حقوق مدنی: اموال و مالکیت

ناشر: میزان – مؤلف: ناصر کاتوزیان – چاپ 48 – سال 1397

حقوق ثبت اسناد و املاک

ناشر: جهاد دانشگاهی (دانشگاه علامه طباطبایی) – مؤلف: غلامرضا شهری – چاپ 48 – سال 1397

کمک حافظه حقوق تجارت در نظم تطبیقی

ناشر: دوراندیشان – مؤلف: علی فلاح – چاپ 30 – سال 1397

مختصر حقوق خانواده

ناشر: میزان – مؤلف: سیدحسین صفایی – چاپ 49 – سال 1397

قوانین و مقررات مربوط به ازدواج و طلاق: ازدواج – طلاق – دادگاه‌ها – خانواده …

ناشر: دیدار – مؤلف: جهانگیر منصور – چاپ 32 – سال 1397

قانون تجارت: با آخرین اصلاحیه‌ها و الحاقات همراه با مواد 21 الی 93 قانون تجارت مصوب 1311/12/13، قانون و آئین‌نامه پولشویی، قانون تجارت الکترونیکی، …

ناشر: دیدار – مؤلف: جهانگیر منصور – چاپ 151 – سال 1396

قانون روابط موجر و مستاجر: مصوب 1376/5/26 لازم‌الاجرا از اول مهرماه 1376، قانون روابط موجر و مستاجر مصوب …

ناشر: دوران – مؤلف: جهانگیر منصور – چاپ 51 – سال 1396

حقوق تجارت

ناشر: گنج دانش – مؤلف: محمدعلی عبادی – چاپ 37 – سال 1396

حقوق مدنی: در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به طور کلی، بیع و معاوضه (جلد 1)

ناشر: کتابفروشی اسلامیه – مؤلف: سیدحسن امامی – چاپ 36 – سال 1395

حقوق مدنی: در شفعه، وصایا و ارث (جلد 3)

ناشر: کتابفروشی اسلامیه – مؤلف: سیدحسن امامی – چاپ 41 – سال 1395

قانون مدنی: جلد اول – جلد دوم – جلد سوم با آخرین اصلاحات و الحاقات و توضیحات و معانی لغات و اصطلاحات همراه با قانون مسئولیت مدنی

ناشر: دیدار – مؤلف: جهانگیر منصور – چاپ 160 – سال 1395

قوانین و مقررات ثبتی: ثبت اسناد و املاک – ثبت احوال – ثبت شرکتها – ثبت علائم و اختراعات – دفاتر اسناد رسمی: همراه با آراء وحدت رویه – آراء دیوان عدالت

ناشر: دیدار – مؤلف: جهانگیر منصور – چاپ 36 – سال 1393

قانون تجارت با آخرین اصلاحات و الحاقات همراه با مواد 21 الی 93 قانون تجارت مصوب 1311/12/13 قانون تجارت الکترونیکی، آئین‌نامه اصلاحی ثبت تشکیلات …

ناشر: دیدار – مؤلف: جهانگیر منصور – چاپ 99 – سال 1389

قانون تجارت: با آخرین اصلاحیه‌ها و الحاقات: همراه با مواد 21 الی 93 قانون تجارت مصوب 1311/12/13، سیاست تجارت الکترونیکی جمهوری اسلامی ایران، …

ناشر: دیدار – مؤلف: جهانگیر منصور – چاپ 65 – سال 1387

قوانین چک، سفته، برات: قانون جدید صدور چک مصوب 1382/6/2 با آخرین اصلاحیه‌ها و الحاقات قانون برات – سفته – چک از قانون تجارت همراه با قانون علمیات بانک

ناشر: دیدار – مؤلف: جهانگیر منصور – چاپ 31 – سال 1386

قانون تجارت با آخرین اصلاحیه‌ها و الحاقات: همراه با مواد 21 الی 93 قانون تجارت مصوب 1311/12/13، سیاست تجارت الکترونیکی جمهوری اسلامی ایران، …

ناشر: دیدار – مؤلف: جهانگیر منصور – چاپ 61 – سال 1386

قانون تجارت: با آخرین اصلاحیه‌ها و الحاقات: همراه با مواد 21 الی 93 قانون تجارت مصوب 1311/12/13، قانون تجارت الکترونیکی، آئین‌نامه اصلاحی ثبت تشکیلات

ناشر: دیدار – مؤلف: جهانگیر منصور – چاپ 32 – سال 1383